background img

Articole noi

Pavel Corut spune.....

fragmente din cartea "Omul şi-a învins bestia", Editura Coruţ Pavel, Bucureşti 2010

Înainte de a-mi procura o carte, o răsfoiesc pe îndelete, cu scopul de a verifica dacă îmi oferă informaţii, reguli şi sentimente pozitive, folositoare în viaţa tumultoasă în care trăim, evitând încărcarea bibliotecii cu maculatură nefolositoare ori nocivă.
Nu vă lăsaţi impresionaţi de titlurile ştiinţifice pe care şi le arogă autorii, nici de reclamele agresive ce însoţesc volumul. Verificaţi atent conţinutul cărţilor, înainte de a le cumpăra! Abia după ce le parcurgeţi şi descoperiţi utilitatea lor, le puteţi recomanda şi altor persoane.
Cum sistemul de învăţământ din România nu pune accent pe formarea personalităţilor sănătoase şi apte de succes în toate domeniile vieţii, baza pregătirii dumneavoastră trebuie s-o constituie studiul individual.
Aşa cum îi arată şi numele, creierul cognitiv serveşte la cunoaşterea simplă şi complexă a propriei personalităţi şi a realităţii obiective din jur. Pe noi ne interesează mai ales următoarele funcţii ale sale:
1. Cunoaşterea nemijlocită a realităţii înconjurătoare, cu ajutorul senzaţiilor, percepţiilor şi reprezentărilor. Aceasta implică folosirea directă a organelor de simţ, lucru pe care noi îl vom exploata cu scopul de a obţine anumite efecte benefice în organism.

2. Cunoaşterea superioară a evenimentelor lumii înconjurătoare, cu ajutorul gândirii logice, pragmatice şi realiste.

3. Conservarea, analiza, sinteza şi actualizarea informaţiilor recepţionate, cu ajutorul memorării.

4. Explorarea viitorului şi producerea altor efecte benefice organismului, cu ajutorul imaginaţiei.

5. Dezvoltarea afectivităţii de tip superior, rafinat, bazată pe sentimente şi idealuri pozitive.

6. Mobilizarea întregului organism, cu ajutorul motivaţiei şi al voinţei.

7. Dezvoltarea caracterului, ca osatură a întregii personalităţi.


Dacă suferiţi din cauza unei boli, să nu gândiţi şi să nu vorbiţi în stilul “Am gastrită, Sunt bolnav de….” Trebuie să gândiţi şi să spuneţi “Mă agresează, mă supără o gastrită”. Nu pactizaţi cu inamicul. Faceţi diferenţiere între corpul vostru sănătos şi boala care vă supără, pentru a şti subconştientul cum să abordeze pe fiecare în parte.

În fiecare zi, introduceţi în creier informaţii şi reguli adevărate şi utile vieţii!

Concomitent, zilnic, eliminaţi din creier toate informaţiile şi obiceiurile nocive, inutile, confuzive, manipulatoare şi alienatoare!


Întocmirea autosugestiei

1. Stabilim cu precizie ce vrem să obţinem prin formula de sugestie sau de autosugestie, ca de exemplu, dezvoltarea stării de sănătate, întărirea capacităţii de memorare, vindecare de o boală care ne încearcă ori a lovit un amic, lichidarea unui viciu de personalitate, programarea mentală către succes în diverse domenii, prelungirea vieţii active, etc.

2. Formulăm dorinţa noastră ca o acţiune care s-a petrecut deja, este în curs de desfăşurare ori se va întâmpla în viitor, în cazul programărilor mentale. Câteva exemple concrete vă vor lămuri cum se formulează scurt, clar şi precis astfel de dorinţe realizabile prin sugestii şi autosugestii. În cazul sugestiilor, vom aplica formulele altor persoane iar autosugestiile se introduc în subconştientul propriu, printr-un ritual pe care îl vom învăţa la următorul punct.
Suferim de ulcer şi dorim să-l lecuim cu autosugestia. Formulăm următoarea propoziţie: “Organismul meu de om perfect sănătos mi-a lecuit ulcerul din stomac.” Această formulă pătrunde în creierul limbic, şi este studiată de subconştient. Marele regulator al funcţiilor vitale, subconştientul, constată că între formula introdusă de noi şi starea organismului este o contradicţie, respectiv, ulcerul încă mai există. Pentru el, însă, formula noastră este lege adevărată. Ca atare, va mobiliza forţe din întregul organism şi va lecui ulcerul, transformând formula noastră de autosugestie în adevăr.
Vrem să ne bucurăm permanent de o stare de sănătate înfloritoare, lichidându-ne şi focarele de boală neştiute de noi sau de medici.
“De la o zi la alta, eu, numele şi prenumele, devin din ce în ce mai sănătos mintal şi fizic.”
Formula de programare mintală la timpul viitor: “Eu, numele şi prenumele, voi trăi perfect sănătos mintal şi fizic, timp de 120 de ani, până în anul….”

3. Scriem formula întocmită şi o cizelăm până ce ajunge simplă, clară, uşor de înţeles de către subconştient.


Exersaţi, în fiecare zi, un zâmbet cald, bun, din suflet!

Renunţaţi complet la orice fel de gânduri şi expresii urâte! Înlocuiţi-le cu cuvinte frumoase, începând de la simplul salut şi până la complimente cu care înseninaţi sufletele celor sugestionaţi.

Folosiţi sugestii pozitive pentru a modela personalităţi creatoare şi morale în anturaj, începând din propria familie!


# Formulele de autosugestie se aplică după următoarele reguli:

1. Persoana de sugestionat sau de autosugestionat trebuie să fie relaxată sau adormită, încât subconştientul ei să fie deschis.

2. Persoana de sugestionat ori de autosugestionat în stare de veghe trebuie să nu se teamă de ritualul de sugestie-autosugestie, ci să creadă cu tărie că acesta îi va produce binele dorit. Dacă este şi emoţionată pozitiv, sugestia (autosugestia) produce efecte mai rapide şi mai profunde. Este strict interzis să emoţionaţi negativ o persoană, prin spaimă, de pildă, pentru a sugestiona-o. În acest caz, deseori întâlnit în religii sau în alte practici mistice, sugestia pozitivă se transformă în sugestie negativă, în creierul celui sugestionat. Aceasta explică de ce majoritatea religioşilor sunt fricoşi ori prezintă alte afecţiuni psihice.

3. Sugestionarul (autosugestionarul) trebuie să-şi modifice vocea şi să rostească formula litanic, cu voce scăzută, în cuvinte şoptite fără patimă şi fără accente poruncitoare. Astfel, formula rostită de el va îndupleca filtrul conştiinţei, discernământul, să se deschidă şi să permită imprimarea ei în creierul limbic (subconştient).

4. Formula de sugestie (autosugestie) se rosteşte de minim 20 de ori (metoda Emile Couè) sau până ce obosim şi adormim (în acest caz, efectul este mai sigur, mai rapid şi mai puternic).

5. Dacă formula de sugestie (autosugestie) e însoţită de un exerciţiu de imagerie mentală, nu depăşiţi 15 minute de repetare, deoarece veţi obosi prea tare creierul!

6. De regulă, formulele de sugestie (autosugestie) se rostesc în două reprize zilnice, dimineaţa, imediat după trezire şi seara, înainte de a ne culca. În cazul bolilor grave, cu care trebuie să luptăm ofensiv, formulele se repetă din oră în oră, câte 10 minute, lăsând creierului şi pauze de odihnă.

7. Chiar dacă efectele dorite s-au produs, nu încetaţi repetarea formulelor, cel puţin încă şase luni după aceasta! Astfel, vă asiguraţi de stabilizarea deplină a efectelor pozitive.

8. Dacă efectele dorite întârzie să apară, nu vă pierdeţi credinţa în metodă şi nu abandonaţi exerciţiile! Întârzierea apariţiei lor poate fi provocată de mai mulţi factori care vor ceda în timp, cum ar fi un grad mai redus de sugestibilitate propriu, necesitatea unor eforturi mai mari pentru producerea unor efecte deosebite, etc.

9. În unele cazuri, efectele dorite nu se produc prin sugestie sau autosugestie, deoarece sunt imposibile după legile obiective ale lumii în care trăim. De exemplu, oricât ne-am autosugestiona, nu vom putea levita, nu vom putea trăi fără hrană şi apă, nu vom deveni invizibili, etc. Deci, vă recomand multă înţelepciune în alegerea obiectivelor de atins prin autosugestie sau sugestie. Ele trebuie să fie posibile după legile obiective ale lumii în care trăim.


Forţa imaginaţiei este deosebit de importantă pentru obţinerea succesului. Ea diferă de la om la om, funcţie de capacitatea de imaginare şi de credinţă. De exemplu, în unele cazuri, pacienţii şi-au imaginat că îngerii lor veghetori le distrugeau tumorile ori ţesuturile canceroase. Într-un caz, bolnavul şi-a imaginat că nişte extratereştri mici, înarmaţi cu lasere, i-au invadat organismul şi au distrus meticulos toate ţesuturile şi celulele bolnave. Din experienţă proprie, vă spun că e mai uşor să ne imaginăm agresorul sub forma unui volum gros, din care rupem şi ardem pagină cu pagină ori ca un zid din care smulgem cărămidă cu cărămidă. Dumneavoastră puteţi să imaginaţi orice altă armă şi orice altă formă de agresorului pe care vreţi să-l dezintegraţi. Important e să imaginaţi acţiunea în mod lent, încât să-i lăsaţi creierului limbic timp să acţioneze asupra agresorului real, paralel cu cel distrus imaginar de dumneavoastră.

Cel mai bine pregătit medic din lume este propriul nostru subconştient.

Chiar dacă am fost “confecţionaţi” din maimuţe, acest proces nu s-a desfăşurat în mod natural, prin evoluţie simplă, ci prin intervenţia repetată a unor raţiuni superioare, care ne-au modificat codul genetic şi ne-au ajutat să facem salturi de conştiinţă.

Legea relaţiei dintre conţinutul şi forma fiinţelor, fenomenelor şi obiectelor din jur vă ajută să deveniţi oameni de conţinut, nu nişte formalişti superficiali. Omul este definit de conţinutul raţionalo-afectiv al personalităţii lui (conţinutul) şi mai apoi de înfăţişarea sa fizică (forma). Această lege este cel mai des încălcată în societatea noastră semicivilizată, în care majoritatea oamenilor pun accent pe formă, în dauna conţinutului. Din această cauză, ei suferă deziluzii, eşecuri, rateuri, pagube materiale sau morale.

Eu vă recomand insistent să treceţi prin filtrul minţii dumneavoastră tot ce vedeţi, tot ce auziţi şi tot ce citiţi, inclusiv lucrările mele. Astfel, veţi deveni personalităţi independente şi puternice, cu conştiinţe de oameni moderni.

Prea puţini români manifestă interes pentru autoperfecţionarea personalităţilor lor, datorită slăbiciunilor din conştiinţe. Aceasta îi face să nu obţină succes şi fericire în viaţa iar ei, în loc să identifice cauza reală, dau vina pe destine negative, ghinion, răutatea altor persoane etc.

Un număr mult prea mic de români îşi stabilesc cu claritate şi realism scopuri importante de viaţă, eşalonate mult în viitor, până peste suta de ani. Ca urmare, ei trăiesc bestial, de azi pe mâine, nu obţin succese, îmbătrânesc şi mor prematur. Moartea prematură este pedeapsa pentru ignoranţa şi lenea lor de gândire-acţiune. Aşa se face selecţia modernă – prin eliminarea ignoranţilor, bestialilor şi leneşilor.

Lacunele din conştiinţă produc suferinţe în mai mult de jumătate din familiile române, prin violenţe verbale şi fizice, lipsă de armonie, divorţuri, trai lipsit de afectivitate şi de satisfacţii normale.

V-aţi convins că trăim prost datorită slăbiciunilor de conştiinţă ale majorităţii conaţionalilor noştri?
Dezvoltarea conştiinţelor individuale şi a conştiinţei naţionale va scoate românii din starea de ignoranţă, imoralitate şi sărăcie în care se zbat.

Voinţa constă în capacitatea omului de a-şi atinge scopurile stabilite în mod conştient, prin mobilizarea forţelor psihice şi fizice necesare învingerii tuturor obstacolelor materiale şi spirituale interpuse între el şi scopuri. Voinţa se poate manifesta prin iniţierea şi susţinerea unor activităţi sau, din contra, din frânarea, diminuarea ori amânarea unor activităţi. Voinţa joacă rol de reglaj voluntar şi conştient al afectivităţii, gândirii, imaginaţiei, vorbirii, faptelor şi comportamentului uman.
Voinţa e cea mai puternică armă conştientă cu care veţi învinge bolile, slăbiciunile, defectele şi obiceiurile nocive din personalităţile dumneavoastră.

Din păcate, cam mulţi absolvenţi de instituţii de învăţământ superior nu devin intelectuali autentici, deoarece se opresc cu studiul la materiale predate în facultate. În scurt timp, devin frâne pentru ei înşişi şi pentru cei din jur.

Mulţi oameni suferă timp îndelungat sau mor prematur, deoarece nu au voinţa de a lupta pentru o viaţă sănătoasă.

Inventatorul becului electric, T.A. Edison, la orice eşec spunea: “Acum ştim că acesta nu merge. Să încercăm altceva!” Ce ştia inventatorul? Că eşecurile sunt numai încercări neizbutite pe drumul către succes.

Fiecare eveniment din viaţă are exact valoarea pe care i-o dăm noi în mod conştient şi voluntar. Noi putem amplifica ori diminua importanţa şi forţa lui.

Creierul energetic este în relaţii direct proporţionale cu creierul cognitiv şi cu cel limbic. El nu poate fi mult mai evoluat decât aceste două componente ale creierului material (fizic). Ca atare, o persoană bestială posedă şi un suflet (corp energetic) mai puţin evoluat. Dimpotrivă, o persoană cu o conştiinţă supercivilizată posedă şi un suflet la fel de bine evoluat. Iată că am aflat în ce limite ne protejează scutul bioenergetico-informaţional de relele din jur: în limita instruirii şi educării creierului fizic.

Datorită legăturilor pe care creierul energetic le are cu creierul fizic, orice afectare din plan fizic se răsfrânge şi în plan spiritual.

Pe măsură ce creştem, ne instruim ştiinţific şi ne educăm moral, încât capacitatea selectoare a creierului limbic se dezvoltă. Ca urmare, ne reducem numărul de legături telepatice doar la câteva, cu persoane la fel de evoluate ca şi noi. Ca regulă generală, cine se înţelege în mod conştient se înţelege (se atrage) şi telepatic. Toate sunt perfecte cât timp nimeni din aceeaşi frăţie psihică nu introduce în circuitul telepatic informaţii false şi sentimente negative. De îndată ce acest lucru se produce, simţim disconfort psihic, fără o cauză cunoscută. De exemplu, ne trezim dimineaţa trişti, fără o cauză cunoscută. Ulterior, putem afla că un amic compatibil telepatic a avut un mare necaz, care i-a produs o puternică suferinţă psihică. La fel de bine, ne putem trezi foarte bine dispuşi, datorită unui mesaj telepatic pozitiv primit în timpul somnului. De regulă, noi bănuim că suntem bine dispuşi pentru că am visat frumos, dar o mare parte din vise sunt influenţate de corespondenţii noştri telepatici.


1. În lumea noastră terrană, nu există spirite malefice (diavoli, draci, etc.), nu există strigoi şi vampiri, nu există nici un fel de agresori invizibili necunoscuţi. Singurii agresori invizibili din lumea noastră sunt viruşii, emisiunile telepatice negative, radiaţiile electromagnetice ale unor aparate şi arme special construite pentru agresiuni psi, precum şi ultrasunetele folosite în armele psihotronice.

2. Omul modern îşi păstrează organismul sănătos şi curat, începând de la creier, prin renunţarea la orice fel de credinţe şi ritualuri mistico-religioase.
3. În lumea noastră, nu există persoane înzestrate cu capacităţi malefice extraordinare, care să ne deoache, să ne farmece, să ne sugestioneze negativ, să ne hipnotizeze.
4. În lumea terrană, nu apar nici măcar personaje fabuloase ori divine benefice.
5. Nici o persoană născută din bărbat şi femeie, orice funcţie politică, administrativă sau religioasă ar avea, nu posedă puteri divine sau diabolice şi ca atare nu trebuie să ne temem de nimeni.
6. Nimeni nu e singur, mic, neputincios şi neajutorat pe Lume.
7. În această lume, nu există probleme de nerezolvat, cu excepţia morţii. Nu vă speriaţi niciodată de nici un necaz, de nici o catastrofă, de nici un eveniment îngrozitor!

Pasiunile creatoare alungă orice fel de tristeţe, deoarece ne acaparează cu totul, până la uitarea de sine.

Dacă v-aţi născut oameni, atunci să trăiţi ca oamenii, oricât de greu vă este!

Autosugestiile folosite pentru combaterea bolilor fiziologice nu pot fi folosite pentru tratarea bolilor psihice. De ce? Deoarece autosugestia presupune un creier sănătos, apt de înţelegere a procesului folosit şi încrezător în eficienţa lui.

Învăţătura şi creaţia de bunuri utile trebuie să fie idealul vieţii fiecărui om superior.

Curajoşii mor o singură dată iar laşii, de mai multe ori, în fiecare zi, câte puţin.


Programarea ştiinţifică a destinului

Acest tip de programare ar trebui să fie însuşit în adolescenţă, când tinerele vlăstare îşi caută drumul în viaţă. El poate fi aplicat şi mai târziu, pentru corectarea destinului propriu, de care nu sunteţi mulţumiţi (chiar şi după pensionare puteţi începe o altă viaţă). Acest tip de programare constă în următoarele măsuri:

1. Luăm o agendă de circa 200 de foi, scriem pe ea “Programul meu vital” şi notăm pe primele pagini cele mai utile formule de autosugestie. Mai lăsăm câteva foi libere, pentru noi formule mobilizatoare, apoi începem să notăm anii următori, din viitor, câte unul pe fiecare filă. Scriem anii noştri din prezent în viitor, până ce atingem vârsta de 120 de ani. E foarte posibil ca unii chiar să trăiască cât şi-au planificat.

2. Ne retragem într-un loc liniştit şi cugetăm pe îndelete la viaţa noastră. Ne întrebăm ce ne place să facem, ce am dori să devenim, ce am vrea să realizăm în viaţă pe plan afectiv (dragoste, familie), ştiinţific (studii), profesional (profesie, meserie), social (funcţie), politic, militar, artistic, sportiv etc. Fiecare visează funcţie de înzestrarea şi chemările proprii.

3. În timp ce penetraţi viitorul cu visele dumneavoastră, le şi notaţi, fiecare în dreptul anului în care credeţi că se vor realiza. De exemplu, notaţi anul 2015, cu următoarele date sub el:
- Voi fi perfect sănătos mintal şi fizic.
- Voi termina facultatea de horticultură.
- Îmi voi crea propria microfermă de floricultură.
- Voi strânge relaţii cu fata X, în vederea căsătoriei ulterioare.
- Voi câştiga în medie 1000 de euro pe lună, din flori, legume şi zarzavaturi.
- Voi începe să adun capital pentru o fermă de dimensiuni mai mari.
- Voi face zilnic exerciţii de autoperfecţionare a personalităţii.
- Voi învăţa pentru a-mi lua carnet de conducere auto.
- Voi...

4. Fiecare vă scrieţi clar visele pe care le aveţi materializate, din prezent către viitor. Cel puţin o dată pe săptămână, reluaţi visarea şi completarea programului. Ori de câte ori recitiţi ce aţi scris, visele formate din energie vitală nervoasă zboară către viitor, cu imaginile lor. Ele tind să capete materializare, să ne tragă exact pe direcţia lor. Cu cât le citim mai des, cu atât ne obişnuim să gândim pozitiv, întărim visele de viitor şi ne programăm aproape inconştient activităţile zilnice pentru a le îndeplini. Eu am un astfel de program pentru 50 de ani în viitor, până în 2060 e.n., şi vă asigur că mecanismul psihic de îndeplinire “magică” a viselor scrise funcţionează perfect. După fiecare citire, completaţi unele vise, modificaţi altele, dar totul în spirit optimist şi pozitiv!

5. Ajutaţi programul de destin să se îndeplinească mai rapid şi mai sigur cu ajutorul planurilor anuale, lunare şi zilnice! În acest scop, dublaţi caietul destinului cu o agendă anuală care preia şi detaliază visele şi proiectele din planul sorţii proprii. Ce scrieţi în această agendă? În primul rând, câteva pagini cu cele mai folosite formule de autosugestie, formule care vă asigură deplina sănătate şi vă mobilizează pe direcţia pozitivă de evoluţie. În al doilea rând, scrieţi un plan de muncă anual, pe baza celor deja notate în caietul destinului personal. Desigur, fiind un program pentru anul în curs, va fi mult mai detaliat, deoarece ştiţi mai bine mult mai multe sarcini şi obiective de îndeplinit. În continuare, defalcaţi planul anual în planuri lunare şi mai detaliate, deoarece le face la începutul fiecărei luni! În mod firesc, planurile lunare se împart în zilele în care trebuie să atingeţi diverse obiective. Vedeţi ce simplu este? Este simplu şi extrem de folositor, dar câţi români folosesc aceste instrumente de organizare a destinului propriu? Foarte puţini, din păcate. Majoritatea trăiesc de pe o zi pe alta, ca animalele, fără nici un fel de programare. Nu-şi programează nici folosirea timpului, nici cheltuirea banilor, nici câştigarea lor, nici munca, nici odihna. Cum vor ei să aibă succes în viaţă?

Bine e de stiut, medicina alopata, plante, remedii din natura, sanatateverde, terapii naturiste, 

0 comments :

Trimiteți un comentariu

Imparte informatia cu prietenii tai !

Translate

Gasesti materiale suplimentare in articolele urmatoare

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Postări populare

Sanatateverde - Despre plante

O scurta introduce in lumea plantelor ...

Le intalnim la tot pasul, dar necunoscandu-le nu le dam atentia cuvenita: un fir de iarba, o floare, alt fir de iarba ... si-n seva lor, in substantele active depozitate in "camarile" celulelor pot sta vindecarea multor suferinte, alinarea multor dureri. Asistam in zilele noastra la un paradox: in timp ce utilizarea plantelor medicinale este intr-o vertiginoasa ascensiune(atat ca materie prima, in industria farmaceutica, cat si ca utilizare casnica), tot mai putini sunt cei care le pot recunoaste si cunosc perioada optima de recoltare. Este in mare parte urmarea urbanizarii, ruperea lumii de la legatura initiala cu natura si inchiderea ei in cutii de betoane. Natura a trecut pe locul II, urmand a fi vizitata doar la sfarsit de saptamana si atunci in semn de "multumesc" lasand in urma noastra adevarati munti de gunoaie. Deocamdata natura mai indura si inca ne ofera adevarata izvoare tamaduitoare. Folosirea plantelor medicinale are o veche istorie pe teritoriul tarii noastre, parintele istoriei, Herodot, a scris despre iscusinta geto-dacilor in folosirea lor in multiple afectiuni. Romania are un mediu extrem de favorabil pentru dezvoltarea faunei, poate tocmai de aceea se explica ca in tara noastra traiesc peste 3700 de specii de plante (mai mult de jumatate cat are toata europa) si din care peste 700 au caracteristici medicale. Deci haideti sa descoperim lumea plantelor si impreuna cu ea un nou tip de sanatate... SANATATE VERDE