background img

Articole noi

cursuri medicina pediatrie sindrom anemic


Curs 4 Medicină de familie-Pediatrie

Sdr.anemic

= ↓ valorilor Hb cu peste 2 deviaţii standard sau peste 10% faţă de valorile normale pt.vârstă şi sex
            -limitele inferioare ale valorilor normale sunt:
                        -sub 5 ani : Hb > 11 g/dl
                        -6 ani-14 ani : Hb > 12 g/dl
                        -adult:
                                    -♀ : Hb > 12 g/dl
                                    -♂ : Hb > 13 g/dl

Anamneza

-simptomatologie nespecifică:
            -inapetenţă,astenie
            -iritabilitate
            -falimentul creşterii
            -paloare->muco-tegumentară (mucoase conjunctivale,pavilioane auriculare)
                        -diagnostic diferenţial cu paloarea  din edeme,vasoconstricţie superficială,circulaţie superficială mai redusă
                        -nuanţa palorii:
                                    -albă ca varul->anemie feriprivă
                                    -tentă gălbuie->anemie hemolitică
                                    -teroasă->anemia hemolitică cronică ce evoluează cu hemosideroză
-antecedente heredo-colaterale:
            -anemie
            -icter
            -litiază biliară
            -splenectomie
            -apartenenţă etnică->talasemie la populaţiile din bazinul mediteranean
-antecedente personale fiziologice:
            -sarcina,naşterea,greutatea la naştere
            -icter neonatal->durata,intensitatea
            -ancheta nutriţională
            -menstruaţia->fete la pubertate
-antecedente personale patologice:
            -hemoragii
            -diaree trenantă
            -infecţii,inflamaţii cronice,neoplazii
            -icter,litiază biliară
            -boli imunologice
            -medicaţie,tratamente
-istoricul bolii actuale:
            -vârsta la debut:
                        -nou-născut->anemia prin incompatibilitate de grup / Rh
                        -sugar->anemie feriprivă
                                    -de la 5-6 luni->sugarul născut la termen
                                    -de la 3 luni->prematur
                        -preşcolar,şcolar->anemii carenţiale
                                    -anemii aplastice / hipoplastice
                                    -anemii hemolitice
            -felul debutului:
                        -brutal->hemoliză acută
                        -progresiv->tolerare bună a anemiei
            -manifestări care au precedat debutul->sdr.infecţios
            -simptome însoţitoare->febră,icter
            -recurenţa
            -tratamente primite şi efectul lor

Examenul obiectiv

-facies „asiatic”->anemiile hemolitice cronice
-tegumente şi mucoase:
   -paloare
   -icter->anemii hemolitice
   -peteşii,hematoame->diateze hemoragice,anemie aplastică,leucemii
   -glosita şi stomatita angulară->forme vechi de anemie feriprivă
   -ulcere de gambă->anemii hemolitice cronice (siclemie)
   -fanere friabile,unghii cu coilonichie->deficit de Fe
-sistem ganglionar periferic->adenomegalii în leucemii,limfoame,anemie hemolitică cronică
-aparat respirator->dispnee în anemiile severe
-aparat cardio-vascular:
   -tahicardie,puls amplu,palpitaţii,sufluri sistolice pluriorificiale
   +/- cardiomegalie->forme severe,hemocromatoză
   -dispnee de efort,ameţeli,lipotimii
-aparat digestiv:
   -anorexie;balonări postprandiale
   -tulburări de tranzit
-splenomegalie +/- hepatomegalie->anemii hemolitice cronice,leucemii,limfoame
-aparat uro-genital:
   -urini închise la culoare
   -amenoree
   -meno- sau metroragie
-sistem nervos->la sugar şi copilul mic:
   -iritabilitate,agitaţie,somnolenţă
   -întârziere uşoară / moderată a dezvoltării neuro-psihice în anemii feriprive
-forme cronice->hipotrofie staturo-ponderală,întârziere pubertară

Examinări paraclinice

1.      confirmarea anemiei->Hb,Ht,număr hematii
2.      stabilirea tipului morfologic de anemie
-examinarea frotiului periferic->formă,mărime,culoare
-calcularea indicilor eritrocitari:
       -CHEM = (Hb *100)/Ht (%)
                   -normal : 31-36%
                   -sub 30%->hipocromie
       -HEM = (Hb * 10) / număr hematii (pg)
                   -normal : 30 +/- 3 pg
                   -sub 26 pg->hipocromie
       -VEM = (Ht * 10) / număr hematii (μ3)
                   -sub 80 μ3->microcitoză->anemie prin deficit de Fe,microsferocitară
                   -80-95 μ3->normocitoză
                   -peste 95 μ3->macrocitoză->anemie prin deficit de acid folic şi vit.B12
3.      stabilirea caracterului regenerativ / aregenerativ->număr reticulocite (V.N. = 5-15‰)
4.      explorarea celorlalte linii celulare->leucocite,trombocite,formula leucocitară
5.      explorări pt.stabilirea cauzei şi mecanismelor anemiei
-sideremie
-bilirubină,UBG urinar->hemoliză
-r.Gregersen->hemoragii digestive oculte
-teste inflamatorii   

Anemie (Hb ↓)


CHEM
 


                                                            ↓ (anemii hipocrome)                                                                                      normal (anemii normocrome)


                                                                      Fe seric                                                                                                          reticulocite
 


                                     ↓                                                         ↑ / normal                                                             ↓                                                       ↑
 


            anemii hipocrome hiposideremice                   anemii hipocrome hipersideremice                  anemii hiporegenerative                   anemii regenerative
 


                        carenţă marţială                                               talasemii                                                   puncţie medulară                     hemoliză          posthemoragice
                           pierderi ↑                                          anemii sideroblastice
                        deturnare marţială :                             intoxicaţie cu Pb
            (infecţii şi inflamaţii cronice,                          anemie piridoxino-sensibilă                                         aplazie                         test Coombs
neoplazii,hemosideroză pulmonară esenţială)                                                                                  hipoplazie
                                                                                                                                                               invazie medulară
                                                                                                                                                                megaloblastoză

                                                                                                                                                                                                negativ                                    pozitiv
 


                                                                                                                                                                        anemii hemolitice corpusculare           anemii hemolitice
                                                                                                                                                                                    -membranopatii                           imunologice
                                                                                                                                                                                    -enzimopatii
                                                                                                                                                                                    -hemoglobinopatii
Anemia feriprivă

-etiologie:
1.      insuficienţa rezervelor marţiale la naştere
-prematuritate
-gemelaritate
-transfuzii feto-materne
-hemoragii perinatale
-ligatura precoce a cordonului ombilical
-leziuni ale cordonului ombilical / placentei în timpul sarcinii
-anemia feriprivă la mamă
2.      carenţa de aport + necesităţi ↑
-necesarul de Fe :
       -nou-născut la termen : 1 mg/kg/zi (de la 4 luni la 3 ani;max.15 mg/zi)
       -prematur : 2 mg/kg/zi (de la 2 luni la 3 ani;max.15 mg/zi)
       -4-10 ani : 10 mg/zi
       -peste 11 ani : 18 mg/zi
-ancheta nutriţională:
       -exces de lapte de vacă sau formule de lapte praf nefortificate cu Fe
       -diversificare tardivă şi incorectă cu aport ↑ de făinoase->fitaţi + fosfaţi
       -acid ascorbic în cantităţi mici
       -cantităţi ↑ de tanin (ceai,vin)
-dificultăţi de alimentaţie:
       -encefalopatii
       -malformaţii ale cavităţii bucale
-foarte importantă este compoziţia unui prânz (acid ascorbic,aminoacizi)
3.      malabsorbţia Fe
-aclorhidrie,stări postgastrectomie
-sdr.de malabsorbţie->boala celiacă,alergia la proteinele din laptele de vacă,lambliază
-boala Crohn
4.      pierderi ↑ de Fe
-digestive->microhemoragii cronice (alergia la proteinele din laptele de vacă,diverticul Meckel,polipi digestivi,ulcer,deficit de Fe sever)
-urinare->hematurie,hemoglobinurie
-meno / metroragii
-epistaxis
-criterii de diagnostic pozitiv:
1.      anamneza
-vârsta : mai frecvent 6 luni-2 ani
-aport alimentar de Fe ↓ sau factori de risc
2.      examen obiectiv
-paloare,tonus muscular ↓
-întârzierea dezvoltării psiho-motorii
3.      examinări paraclinice
-anemie hipocromă,microcitară,hiposideremică
4.      răspuns favorabil la terapia marţială
-reticulocitoză cu vârf la 7 zile de la debutul tratamentului
-corecţia Hb la 11 g/dl în interval de 4 săptămâni
-refacerea depozitelor în 1-3 luni
-diagnostic diferenţial:
1.      anemia prin carenţă de aport faţă de anemia prin deperdiţie cronică
-anemia prin deperdiţie este rezistentă la tratamentul marţial sau dă recăderi după întreruperea tratamentului
-sunt necesare examinări pt.precizarea etiologiei

2.      anemia prin carenţă de aport faţă de blocarea Fe în sistemul reticulo-endotelial
-blocarea Fe apare în infecţii,inflamaţii cronice,neoplazii
-feritina serică ↑
-transferina ↓ sau normală
3.      anemii hipocrome hiposideremice faţă de anemii normo/hipersideremice
-talasemia minoră->feritină ↑
-anemii sideroblastice->feritină ↑,sideroblaşti inelari
-intoxicaţia cu Pb->↑↑ PEL,feritină ↑
-anemia pluricarenţială de tip dimorf = carenţă de Fe,acid folic,proteine în condiţiile alimentaţiei deficitare sau tulburărilor de absorbţie
            -frotiu:
                        -microcitoză,hipocromie + macrocitoză
                        -hipersegmentarea nucleilor neutrofilelor
-profilaxia anemiei feriprive:
1.      perioada prenatală şi perinatală
-prevenirea prematurităţii şi dismaturităţii
-suplimentarea Fe la gravide cu Hb < 11 g/dl
-ligatura tardivă a cordonului ombilical
2.      perioada postnatală
-alimentaţie naturală
-folosirea formulelor de lapte praf fortificate cu Fe până la 1 an
-folosirea cerealelor fortificate cu Fe între 6 luni şi 1 an
-diversificare corectă
-evitarea,pe cât posibil,a laptelui de vacă sub vârsta de 1 an
-evitarea consumului de ceai
-administrarea Fe medicamentos la sugarii cu greutate mică la naştere (între 2 şi 9 luni) şi la cei cu condiţii favorizante pt.anemia feriprivă

Greutatea la naştere

Doza de Fe (mg/kg/zi)
1000 g
4
1000-1500 g
3
1500-3000 g
2

-tratamentul anemiei feriprive:
1.      corectarea deficitelor nutriţionale ale dietei
2.      tratamentul patogenetic substitutiv cu Fe->se poate administra p.o. sau i.m.
-la copil se preferă administrarea p.o.
-doza : 3-6 mg/kg/zi Fe elementar
-număr subdoze : 2-3 (maxim 50-100 mg/priză;maxim 200 mg/zi)
-momentul administrării:
       -săruri solubile de Fe->între mese
       -complexe organice cu Fe non-ionic->după masă
-durata administrării : 2-5 luni (6-8 săptămâni după normalizarea Hb)
-preparate:
       -săruri solubile de Fe:
                   -sulfat feros (Ferrogradumet)->102 mg Fe/tb.
                   -fumarat feros (Ferronat)->50 mg/5 ml
                   -glutamat feros (Glubifer)->22 mg Fe/tb.
                   -gluconat feros (Sirofer)->25 mg Fe/5 ml
       -complexe organice cu Fe non-ionic:
                   -Ferrum Hausmann (complex de hidroxid de Fe polimaltozat)
-asocieri : vit.C
-efecte secundare:
       -colorarea scaunelor
       -colorarea dinţilor
       -efecte digestive
-tratamentul anemiei pluricarenţiale:
            -administrare de Fe
            -administrare de acid folic->1 drj. = 5 mg
                        -1 drj. / zi la sugar;1.5 la copilul mic;2 la preşcolar;3 la şcolar
                        -se administrează în 2-3 prize,timp de 3-4 săptămâni
            -vit.B6->1-2 tb./zi

Anemii hemolitice

-diagnostic pozitiv:
            -paloare + (sub)icter + splenomegalie +/- hepatomegalie
            -anemie normocromă normocitară (excepţie talasemia,microsferocitoza)
            -reticulocite ↑
            -↑ bilirubinei indirecte,UBG (+)
-atitudine în ambulatoriu:
            -urmărirea evoluţiei:
                        -momente dificile în evoluţie
                        -administrare de acid folic 10 zile pe lună,3 săptămâni pe trimestru
            -profilaxia şi decelarea precoce a complicaţiilor (litiază biliară):
                        -drenaj biliar periodic 10 zile/lună (Anghirol,Colebil)
                        -echografie de 2 ori/an
            -profilaxia şi tratamentul energic al infecţiilor la splenectomizaţi:
                        -infecţii cu coci->penicilină
            -instruirea familiei pt.evitarea factorilor declanşanţi ai crizelor de hemoliză:
                        -deficit de glucozo-6-fosfat dehidrogenază:
                                    -consum de bob
                                    -medicamente->antimalarice, sulfamide, nitrofurantoin, acid nalidixic, aspirină, fenilbutazonă,cloramfenicol,tetraciclină,streptomicină,hidrazidă
                       -siclemie->expunere la frig,infecţii,febră,hipoxie,acidoză,sdr.de deshidratare acută0 comments :

Trimiteți un comentariu

Imparte informatia cu prietenii tai !

Translate

Gasesti materiale suplimentare in articolele urmatoare

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Postări populare

Sanatateverde - Despre plante

O scurta introduce in lumea plantelor ...

Le intalnim la tot pasul, dar necunoscandu-le nu le dam atentia cuvenita: un fir de iarba, o floare, alt fir de iarba ... si-n seva lor, in substantele active depozitate in "camarile" celulelor pot sta vindecarea multor suferinte, alinarea multor dureri. Asistam in zilele noastra la un paradox: in timp ce utilizarea plantelor medicinale este intr-o vertiginoasa ascensiune(atat ca materie prima, in industria farmaceutica, cat si ca utilizare casnica), tot mai putini sunt cei care le pot recunoaste si cunosc perioada optima de recoltare. Este in mare parte urmarea urbanizarii, ruperea lumii de la legatura initiala cu natura si inchiderea ei in cutii de betoane. Natura a trecut pe locul II, urmand a fi vizitata doar la sfarsit de saptamana si atunci in semn de "multumesc" lasand in urma noastra adevarati munti de gunoaie. Deocamdata natura mai indura si inca ne ofera adevarata izvoare tamaduitoare. Folosirea plantelor medicinale are o veche istorie pe teritoriul tarii noastre, parintele istoriei, Herodot, a scris despre iscusinta geto-dacilor in folosirea lor in multiple afectiuni. Romania are un mediu extrem de favorabil pentru dezvoltarea faunei, poate tocmai de aceea se explica ca in tara noastra traiesc peste 3700 de specii de plante (mai mult de jumatate cat are toata europa) si din care peste 700 au caracteristici medicale. Deci haideti sa descoperim lumea plantelor si impreuna cu ea un nou tip de sanatate... SANATATE VERDE