background img

Articole noi

Probleme de geriatrie în practica medicului de familie


Curs 8 Medicină de familie

Probleme de geriatrie în practica medicului de familie

-importanţa problemei:
            -frecvenţa mare a îmbolnăvirilor după 65 de ani
            -40% din timpul acordat pacienţilor
            -particularităţi clinice şi terapeutice
            -numărul mare al pacienţilor peste 60 ani (inversarea piramidei demografice)
            -există o tendinţă spre ambulatoriu în îngrijirea acestor pacienţi;se recomandă supravegherea acestor persoane la domiciliu
            -geriatria se ocupă în principal de polipatologia vârstnicului şi nu de patologia de organ
            -geriatria are ca obiectiv principal evaluarea dependenţelor
-definiţie:
            -geriatria = specialitate cu un profil particular şi un pronunţat caracter multidisciplinar care se ocupă cu prevenirea,tratamentul,supravegherea şi readaptarea la viaţa socială a vârstnicilor şi bătrânilor
            -ea angajează specialişti din diverse domenii : medici,sociologi,psihologi,jurişti,economişti,ceea ce subliniază diversitatea problemelor cu care se confruntă cei aflaţi la vârsta senectuţii
-îmbătrânirea = proces continuu şi dinamic
-bătrâneţea = etapă distinctă a ontogenezei
-îmbătrânirea fiziologică (biomorfoză,ortobioză,ortogerie) = proces normal,continuu,dinamic,heterogen şi asincron al diverselor organe şi ţesuturi
-îmbătrânirea patologică este similară cu starea de boală şi presupune degradarea rapidă,precoce şi avansată a diverselor organe şi ţesuturi ceea ce creează un mare decalaj între vârsta anografică şi vârsta biologică
-îmbătrânirea nu trebuie privită doar ca un proces de involuţie (discordanţă între nevoi şi posibilităţi) ci şi ca un proces de evoluţie (prin crearea unor noi concordanţe,echilibre)
-bătrâneţea nu trebuie privită ca o stare de boală
-etapele gerontologice în evoluţia speciei umane:
            45-59 ani (51-60 ani)->perioada de tranziţie (presenescenţa):
                        -↓ energiei şi entuziasmului
                        -lipsă de interes
                        -instabilitate neuro-psihică
                        -anxietate
                        -tulburări de memorie şi atenţie
            60-75 ani->perioada omului vârstnic
            75-89 (85) ani->perioada omului bătrân
>90 ani (85 ani)->longevitate
-diagnostic geriatric:
1.      diagnostic clinic al bolilor
2.      diagnostic gerontologic->aprecierea vârstei biologice ( a ritmului de îmbătrânire)
-date morfologice,antropologice,fiziologice:
       -modificări ale staturii şi posturii
       -modificări ale greutăţii
       -modificări musculo-scheletale
-date clinice->modificări organice generale:
       -modificări cardio-vasculare
       -aparat respirator
       -aparat uro-genital
       -aparat gastro-intestinal
       -sistem articular
       -sistem musculo-scheletal
-date psihologice:
       -comportament echilibrat
       -comportament patologic : depresie,teamă de medicamente,tendinţă la automedicaţie,degradarea funcţiilor cognitive
-date biochimice->glicemie,lipide,colesterol
-date paraclinice->examen Rx (osteoporoză)
3.      diagnostic social
-pot sau nu pot munci
-locuiesc – unde şi cu cine?
-se pot autoîntreţine ? au suport material ? se pot deplasa?
-necesită asistenţă medicală ? la spital sau la domiciliu?
-în ce constă asistenţa la domiciliu ?
       -necesită asistenţă la pat
       -necesită asistenţă la îmbrăcare
       -necesită asistenţă la alimentaţie
       -necesită asistenţă pt.toaleta zilnică (baie – WC)
       -necesită asistenţă pt.alte tipuri de dependenţă

Boli cardio-vasculare

-inima şi vasele suferă anumite procese ce conduc la modificări morfologice->modul de exprimare clinică are unele particularităţi
-morfologie:
            -greutatea şi dimensiunile inimii->tendinţă la ↓ în greutate a VD şi ↑ VS
            -valvele mitrale + aortice->uneori indurate,sclerozate,retractate,calcifiate->disfuncţii ale aparatului valvular
            -mecanica ventriculară->↑ perioadei contracţiei izometrice->↑ debitului cardiac,frecvenţă cardiacă normală
            -miocard->proces de fibroză difuză + dilataţia cavităţilor
            -artere coronare->indurate,diametru ↑
            -aortă->90% arterioscleroză
            -sistemul vascular->↓ elasticităţii

A.    Cardiopatia ischemică dureroasă

1.      angina pectorală
-intensitatea durerii este uneori redusă
-caracterul durerii->frecvent disconfort toracic
-factori declanşanţi : frigul,mese copioase,mai rar efortul fizic care este limitat
-iradierea durerii->tipică / atipică
-durata durerii->uneori ore
-cedează greu la nitroglicerină
-suflu sistolic la vârf->disfuncţia muşchilor papilari
-traseu ECG neelocvent
2.      IMA->incidenţă ↓ după 70 ani
-durere:
       -intensitate mică
       -disconfort toracic +/- tuse +/-dispnee
       -localizare atipică->abdomen superior
       -factori declanşanţi->mese copioase
-forme de debut:
       -lipsa durerii->tipul Iacobs
       -sdr.coronaro-cerebral:
                   -coronar:
                               -debut brusc al insuficienţei cardiace
                               -evoluţie rapidă spre EPA
                  

-cerebral:
                               -tulburări psihice->stare de confuzie,dezorientare trecătoare,agitaţie psiho-motorie nocturnă,pierderi de cunoştinţă,ameţeli
                               -stări lipotimice – sincopale
                               -simplă dizartrie
                               -rar comă
       -accentuare bruscă,uneori inexplicabilă a unor boli coexistente::
                   -sdr.umăr-mână
                   -sdr.scapulo-humeral
                   -sdr.toracic anterior

B.    Cardiopatia ischemică nedureroasă

1.      insuficienţa cardiacă congestivă
-caracteristici:
       -uşurinţa cu care se dezvoltă insuficienţa cardiacă
       -debut rapid sub acţiunea unor factori declanşanţi sau favorizanţi->uneori este determinată de consum excesiv de laxative,hipnotice
-clinic:
       -↓ relativ bruscă a capacităţii fizice
       -imposibilitatea de a efectua munca zilnică
       -dispnee la eforturi mici
       -dispnee ce apare în cursul conversaţiei
       -ortopnee,dispnee vesperală şi nocturnă
       -confuzie mentală
-insuficienţa ventriculară stângă->tulburări de somn + tuse + confuzie nocturnă
2.      tulburări de ritm şi de conducere

C.    HTA

-poate fi:
            -esenţială->usu.divergentă sau HTA sistolică
            -secundară
            -pseudohipertensiune
-tratamentul bolilor cardio-vasculare:
-măsuri generale:
   -evitarea sedentarismului->activitate fizică după toleranţă
   -evitarea frigului,umezelii,meselor copioase,efortului fizic
   -alimentaţie echilibrată
-evaluarea stării intelectuale
-evitarea repausului prelungit la pat->tromboembolii,escare
-evaluarea corectă a unor dificultăţi:
   -tulburări de masticaţie
   -tulburări de absorbţie->afecţiuni gastro-intestinale
   -tulburări psihice->indiferenţă faţă de alimentaţie esp.a celor ce trăiesc singuri
-consumul de alcool->cantităţi moderate
-stabilirea dozelor de medicamente strict individualizat
-administrarea medicamentelor în poziţie şezândă->hipotensoare,nitroglicerină
-tratamentul corect al bolilor coexistente

Demenţa senilă

1.      primară (boala Alzheimer)
-deteriorare neuro-psihică progresivă pornind de la un stadiu iniţial normal
-deteriorare somatică graduală
-deteriorare globală a funcţiilor cognitive->stări depresive,idei paranoide
-prezervarea stării de veghe sau discretă dezorientare temporo-spaţială iniţială
2.      secundară
-debut brusc al semnelor clinice
-↓ capacităţii intelectuale şi fizice
-evidenţierea unei cauze->AVC,boli sistemice,boli psihice etc.
-examinări de laborator modificate->hepatice,renale,ECG,EEG,Rx toracic
-tratament:
-măsuri de menţinere a stării de sănătate fizică şi psihică
-suport ambiental
-demenţe netratabile->tratament simptomatic
-demenţe tratabile->tratarea cauzei
-tratament medicamentos:
   -benzodiazepine->Diazepam,Oxazepam,Alprazolam,Lorazepam
   -sedative->Medazepam
   -antipsihotice->clorpromazină,tioridazin
   -antidepresive triciclice->amitriptilină,nortriptilină,desipramină
   -anticolinergice->Foladon

Asistenţa la domiciliu a bolnavului terminal

1.      medicina paleativă
= „arta de a face totul atunci când nu mai este nimic de făcut”
= alternativă realistă a medicinii curative atunci când aceasta devine inoperantă,depăşită
-nu înseamnă doar administrare de medicamente
-arta de a reacţiona  în faţa morţii
-arta de a aborda suferinţa şi angoasele produse de ideea morţii
-arta de a crea ambientul necesar pt.”marea trecere”
-arta de a ajuta pe bolnav să parcurgă cât mai omeneşte ultima etapă a vieţii prin ↓ suferinţelor fizice, psihice şi sociale
-încalcă drepturile omului de a muri demn,fără suferinţe fizice
2.      definiţia bolnavului terminal
= muribund,agonic,caz disperat
= pacient suferind de o boală cronică cu moarte iminentă sau de o boală gravă,incurabilă,în stadiu avansat
       -pacient cu cancer inoperabil în stadii avansate
       -stări comatoase grave,posttraumatice
       -boli ereditare şi congenitale cu sfârşit inexorabil apropiat
       -insuficienţe hepatice,renale,cardiace terminale
       -boli cardio-vasculare,pulmonare,hematologice severe şi ireductibile
       -demenţe şi alte leziuni degenerative neuro-corticale ireversibile
       -SIDA în faza terminală
3.      informarea pacientului asupra suferinţei sale->atitudinea diferă în raport cu mediul social,cultural, religios
-Europa->se evită informarea directă şi bruscă a pacientului
-Anglia->informarea exactă a bolnavului
       -se consideră că bolnavul corect informat poate lupta mai bine cu boala
       -informarea unui singur aparţinător este riscantă (iatrogenie)
-SUA->legislaţia garantează „consimţământul informat”
       -California->formulare tipizate
                   -pacientul poate indica preferinţele terapeutice,acceptul / refuzul alimentaţiei în cazuri terminale
                   -pot fi folosite ca testamente medico-legale
-România->atitudinea diferă de la un spital la altul
-dacă bolnavul incurabil este un copil:
       -pregătirea părinţilor->păstrarea unei raze de speranţă
       -folosirea medicaţiei simptomatice
       -prezenţa permanentă a părinţilor lângă copil
4.      ansamblul îngrijirilor paleative la domiciliu
-menţinerea unui grad ridicat de igienă individuală:
       -folosirea periei şi a pastei de dinţi cu truse strict individualizate
       -încurajarea duşului zilnic pt.pacienţii mobilizabili
       -spălarea la pat a bolnavilor imobilizabili
       -asigurarea unei lenjerii de pat şi corp permanent curate
-asigurarea unui climat propice de comunicare:
       -acces la informaţie->telefon,scrisori,ziare
       -acceptarea vizitatorilor dacă bolnavul doreşte
       -informarea vizitatorilor asupra bolii doar cu acceptul pacienţilor
-prevenirea plictiselii şi a însingurării->pasiuni,hobby-uri,preocupări speciale
-asigurarea odihnei şi a recuperării fizice:
       -combaterea durerii,anxietăţii,insomniilor
       -asigurarea liniştii
-asigurarea unui echilibru psihic (confort sufletesc)->combaterea factorilor stresanţi,combaterea depresiei
-asigurarea unui climat spiritual în acord cu credinţa bolnavului:
       -respectarea convingerilor şi credinţei religioase
       -facilitarea întâlnirii cu preotului dacă bolnavul o doreşte
-tratamentul corect al unor suferinţe asociate cu momentul morţii->frică,anxietate,însingurare,suferinţe fizice,suferinţe psihice
5.      dreptul la moarte asistată
-aspecte de ordin etic:
       -cine are dreptul la moarte?
       -cine are dreptul de a decide asupra vieţii sau morţii altcuiva?
-aspecte de ordin juridic

Dispneea

-algoritm de diagnostic şi tratament:
recunoaşterea dispneei ca simptom


semnificaţie clinică
 


                        funcţională->om sănătos                                                        patologică
                        -efort fizic                                                                               -boli cardiace,respiratorii
                        -obezitate                                                                                -boli hematologice,metabolice
                        -lipsă de antrenament                                                              -boli nervoase,cerebrale
                        -vârsta înaintată                                                                -afecţiuni care ↑ metabolismul bazal
                        -altitudine
                        -emoţii

diagnostic etiopatogenetic
-locul ocupat de dispnee în tabloul clinic dat
-frecvenţa ritmului respirator
-neregularităţi ale ritmului respirator
-circumstanţe de apariţie


                        afecţiuni acute                                                                       afecţiuni cronice
                        -astm bronşic,astm cardiac                                                      -emfizem pulmonar
                        -dispnee paroxistică nocturnă,EPA                                         -insuficienţă cardiacă congestivă
                        -embolie pulmonară,pneumotorace spontan                            -anemie
                        -diskinezie traheo-bronşică hipotonă                                      -leucemie


atitudine terapeutică
-locul ocupat de dispnee în tabloul clinic dat:
1.      simptom izolat->neuroză respiratorie,intoxicaţii exo/endogene
2.      simptom dominant->urgenţe medicale:
-astm bronşic,astm cardiac,EPA
-embolie pulmonară,pneumotorace spontan,obstrucţii acute laringo-traheale
3.      simptom de însoţire
-boli pulmonare,cardiace,metabolice,hematologice
-boli nervoase,ale cutiei toracice,afecţiuni cerebrale
-frecvenţa respiratorie:
-polipnee->↑ frecvenţei mişcărilor respiratorii
      -pneumonie,pleurezie,embolie pulmonară,penumotorace,bronhopneumonie
      -traumatisme toracice,anemie,stări febrile,ascită
-bradipnee->↓ frecvenţei mişcărilor respiratorii
      -inspiratorie->stenoza căilor respiratorii superioare
      -expiratorie:
                  -acută->astm bronşic,diskinezie traheo-bronşică hipotonă
                  -cronică->emfizem pulmonar,bronşită cronică
-obstrucţie laringiană:
      -bradipnee inspiratorie activă,forţată,prelungită
      -cornaj,tiraj
      -afonie,disfonie,tuse intensă
      -cianoză,anxietate,gura deschisă,răsturnarea capului pe spate
-obstrucţie la nivelul traheei:
      -dispnee inspiratorie + expiratorie
      -nu există cornaj şi disfonie
-obstrucţie bronşică:
      -bronşii mari->wheezing + atelectazie pulmonară
      -bronşii mici->dispnee cu caracter de astm bronşic
-neregularităţile ritmului respirator:
1.      respiraţia Cheyne-Stokes
-perioade apnee alternează cu perioade de polipnee
-apare în:
       -boli ale SNC->meningo-encefalite,tumori,hemoragii,tromboze
       -intoxicaţii->morfină,barbiturice,alcool
       -insuficienţă VS
       -oboseală fizică accentuată
       -tulburări de ritm cu AV foarte înaltă sau foarte joasă
2.      dispneea Kussmaul->inspiraţii şi expiraţii foarte ample,de durată egală şi separate prin pauze egale
-apare în stări de acidoză->DZ,insuficienţă renală,hepatică,intoxicaţie salicilică
3.      dispneea Biot->expiraţii ample sau normale separate de pauze de 5-30 secunde de apnee
-respiraţie agonică,terminală->come profunde : meningite,infecţii grave
4.      dispneea Bouchut->polipnee cu 40-50 respiraţii / minut,expiraţie scurtă,bruscă + inspiraţie lungă, forţată (respiraţie inversată) + bătăi ale aripioarelor nazale
-apare în bronhopneumonie,esp.la copil
5.      dispneea neurotică->ritm respirator neregulat cu perioade de polipnee nejustificată
-asociază semnele neurozei : astenie,cefalee,insomnii
-recunoaşterea circumstanţelor de apariţie,a modului de debut şi de instalare:
1.      dispnee paroxistică
-astm bronşic,dispnee paroxistică nocturnă,astm cardiac
-EPA,embolia pulmonară,pneumotorace spontan,pneumotorace cu supapă
-diskinezie traheo-bronşică hipotonă
2.      dispnee de efort
-IVS cronică
-stenoze cronice laringo-traheale (tumorale)
-BPCO
-tumori mediastinale
3.      dispnee de decubit (ortopnee)->insuficienţa inimii stângi
4.      dispnee vesperală->insuficienţă ventriculară stângă cronică
5.      dispnee continuă->stadiul ireductibil de insuficienţă cardiacă
-forme clinice de dispnee:
1.      dispnee de origine pulmonară
-mişcări respiratorii frecvente,superficiale
-accentuată de efortul fizic,foarte puţin de decubit
-lipsa semnelor de stază pulmonară
-prezenţa de afecţiuni pulmonare sau extrapulmonare cu potenţial de reducere a mişcărilor respiratorii
2.      dispnee de origine cardiacă
-mişcări respiratorii superficiale,frecvente
-dispnee de tip inspirator
-accentuată de efort fizic şi decubit
-ameliorată de ortostatism sau de poziţia şezândă
-raluri de stază pulmonară
-afecţiune cardio-vasculară->HTA,cardiopatie ischemică,valvulopatii
3.      dispnee din afecţiuni cerebrale
-respiraţie Cheyne-Stokes sau respiraţie profundă,zgomotoasă,stercoroasă,cu ritm regulat
4.      dispnee din stările de acidoză->respiraţie Kussmaul
5.      dispnee din neuroză->respiraţie neregulată ca ritm şi frecvenţă
-senzaţie de nod în gât
-semne de neuroză->iritabilitate,insomnii,astenie matinală,cefalee
6.      dispnee din afecţiuni ce evoluează cu ↑ metabolismului bazal->stări febrile,tireotoxicoza
-mişcări respiratorii polipneice şi superficiale


0 comments :

Trimiteți un comentariu

Imparte informatia cu prietenii tai !

Translate

Gasesti materiale suplimentare in articolele urmatoare

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Postări populare

Sanatateverde - Despre plante

O scurta introduce in lumea plantelor ...

Le intalnim la tot pasul, dar necunoscandu-le nu le dam atentia cuvenita: un fir de iarba, o floare, alt fir de iarba ... si-n seva lor, in substantele active depozitate in "camarile" celulelor pot sta vindecarea multor suferinte, alinarea multor dureri. Asistam in zilele noastra la un paradox: in timp ce utilizarea plantelor medicinale este intr-o vertiginoasa ascensiune(atat ca materie prima, in industria farmaceutica, cat si ca utilizare casnica), tot mai putini sunt cei care le pot recunoaste si cunosc perioada optima de recoltare. Este in mare parte urmarea urbanizarii, ruperea lumii de la legatura initiala cu natura si inchiderea ei in cutii de betoane. Natura a trecut pe locul II, urmand a fi vizitata doar la sfarsit de saptamana si atunci in semn de "multumesc" lasand in urma noastra adevarati munti de gunoaie. Deocamdata natura mai indura si inca ne ofera adevarata izvoare tamaduitoare. Folosirea plantelor medicinale are o veche istorie pe teritoriul tarii noastre, parintele istoriei, Herodot, a scris despre iscusinta geto-dacilor in folosirea lor in multiple afectiuni. Romania are un mediu extrem de favorabil pentru dezvoltarea faunei, poate tocmai de aceea se explica ca in tara noastra traiesc peste 3700 de specii de plante (mai mult de jumatate cat are toata europa) si din care peste 700 au caracteristici medicale. Deci haideti sa descoperim lumea plantelor si impreuna cu ea un nou tip de sanatate... SANATATE VERDE